Uthammar.com

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Generationsskifte på Ankarvägen !


Anna o Magnus Selldén                           Annelie o Richard Skansberg                   Maria o Daniel Nord                             Therese Kullman o Johan Persson

Ankarvägen 6                                           Ankarvägen 8                                            Ankarvägen 9                                       Ankarvägen 13

Rena ketchupeffekten har det blivit på Ankarvägen. Ni vet det där, att först så kommer ingenting och sen kommer allt på en gång. Så har det blivit på Ankarvägen. Inom ett halvår har fyra nya unga familjer tagit över husen. Det känns bra och uppfriskande. Ett tag var man lite orolig att det bara skulle bli pensionärer i området, men nu kan man skönja en föryngring istället.


De som tillkommit är Therese och Johan på Ankarvägen 13. De har dessutom bestämt sig för att bosätta sig permanent. De köpte huset av Göran Hast dödsbo och har dessutom totalrenoverat huset. De trivs jättebra med sitt "nya" hus.


Anna o Magnus har tagit över Ankarvägen 6, De kommer från Svärtinge utanför Norrköping. De har påbörjat att göra om i huset för att anpassa det till sin plats för rekreation och vila.


Annelie o Richard har tagit över Ankarvägen 8. De kommer från Brastad i Lysekils kommun. Redan första helgen de kom till Uthammar, började de tapesera och måla i huset. Allt för att sätta sin prägel på huset.


Maria o Daniel har tagit över Ankarvägen 9. Maria och Daniel bor i Humlekärrshult Oskarshamn. De har börjat att fixa utomhus med slyborttagning mm. och förbereder tapesering av storstugan med hall. 


Alla verkar ha planer såväl utomhus som inomhus, för att skapa sitt eget paradis, så det kommer sannolikt att bli väldigt fint och vackert på Ankarvägen i framtiden. Hjärtligt välkomna allihop till Ankarvägen och Uthammars Udde. Sidan uppdaterad den10 mars 2019

Arbetsmötena blir bättre betalda !


Med anledning av att arbetsmötena har blivit allt sämre besökta. Har styrelse beslutat att ändra de ekonomiska förutsättningarna för de som ställer upp i föreningen.

 

Det nya beslutet innebär att ersättningen fördubblas från och med vårmötet. Nu får man 500:- per möte i rabatt på årsavgiften det vill säga 1000:- om året för båda dagarna. det är viktigt att så många som möjligt deltar i arbetet som behöver göras, dessutom är den sociala delen viktigt för samhörigheten inom området, anser styrelsen


Vårens arbetsmöte har bestämts till lördagen den 4 maj och höstens möte till lördagen den 19 okt.
Trädarborist !


Ibland står träden så illa till att man måste ta ner dem uppifrån och ner. Gunnar och Elisabet Ekermark, hade ett sådant träd på sin gård. De anlitade Tim Dawson som är utbildad arborist som ganska smidigt tog ner trädet som varit till bekymmer. Det ser onekligt lite vådligt ut men allt gick bra och ingen kom till skada


( Fotograf: Conny Johansson. )
Monica med Blåsippan !

Gästboken


Skicka gärna en hälsning, berätta en skön historia eller gratulera någon. Berätta om dina blommor eller havsörnen som svävar över udden.

Det är bara fantasin som sätter gränser för vad du vill skriva om i gästboken.Till GästbokenVem kan tänka sig att bli årets blomsterskötare 2019 !


Ända sedan vi reste de gamla grindstolparna, vid infarten till området, så har vi haft blommor på dem under sommartid. Det är trevligt och känns välkomnande.

Förra årets blomsterskötare var Nadja Engström på Mastvägen ett uppdrag hon skötte med den äran


Men nu säker vi efter  någon ny som vill åta sig uppdraget. En eller frera som delar det går bra vilket som. Inga kostnader är förknippat med uppdraget. ( Bildtext: Nadja vid stolparna för att titta till blommorna.)

 

Uthammars Udde ligger ca 2,5 mil norr om Oskarshamn. Du kör förbi båda infarterna till Figeholm tag sen av till höger vid skylten Uthammar intill Skurö gård. Här på udden  finns ca 60 hus med en blandning av både permanentboende och sommarboende. Om paradiset finns på jorden då ligger det i Uthammar.

Josef i Blåsudd berättar gamla historier !

Josef intervjuvas om historier från Blåsudd. Det finns 4 avsnitt att lyssna på, väldigt intressant om gamla tider.

1. Josef i Blåsudd 1.

2. Josef i Blåsudd 2.

3. Josef i Blåsudd 3,

4. Josef i Blåsudd 4.


 

Trädgårdsavfall får läggas vid Segelvägen !

 

Styrelsen har beslutat att de som önskar får lägga sitt brännbara trädgårdsavfall på den sedvanliga platsen mittemot Segelvägen 16.  Under tiden från höstens arbetsmöte till vårens arbetsmöte. Vid arbetsmötet kommer vi att elda upp det som samlats.

Efter vårens arbetsmöte är det absolut förbjudet att lägga något överhuvudtaget på platsen. Vi hoppas att detta respekteras för allas trevnad. 

 

Entren till Figeholms åvc

Arbetet med parken fortsätter  !


Nu i vår kommer arbetet med parken att gå in i ett aktivare skede. Mycket slyröjning har förekommit men nu måste vi också börja avverka träd för att komma vidare med jobbet. Av den anledningen har styrelsen haft skogsvårdstyrelsen på plats för att undersöka förutsättningarna för avverkning. En entrepenör kommer att anlitas för uppdraget. 


 


Piren har fått nödvändig uppdatering !


Flytbryggan längs ut på piren har släpp i sin förankring, vilket måste lagas. När vi höll på med detta märkte vi att piren var för svag och i allmänt dåligt skick. Det är helt nödvändigt med en pir i skick när man skall  köra med tungt lass på piren. Den nya förankringen är stor och tung. Vilket behövs föra att fungera som förankring till flytbryggan. Av den anledningen var det helt nödvändigt med en större uppdatering och justering av piren.

Den nya förankring är ännu inte satt på plats men kommer inom kort att sättas på plats så att allt blir ordentligt lagat. Ett stort tack för väl utfört arbete till Fredrik Bäck som är projektledare för åtgärderna.


Bilden: Nya piren i uppdaterat skick.

 

Segelvägen 1 ett vackert hus som nu blir


Årstämma lördagen den 6 Juli 2019 !


Den 6 juli 2019 har vi sedvanlig årsstämma i Uthammar Udds Samfällighetsförening. Årsstämman hålls i Smedjan och det bjuds kaffe med dopp efter stämmans avslutning.


Du som har synpunkter och idéer om hur styrelsen sköter sitt uppdrag med att utveckla vistelsen på Udden så att området blir så fint och trevligt som möjligt att vara i. Eller frågor om allt som rör våra gemensamma grönområden och vad som kan göras bättre eller annorlunda. Kom och säg din mening. Gäller det investeringar eller förändringar i stadgar mm skicka då in en skrivelse så att styrelsen hinner att behandla den först och att din fråga/ärende  kan komma med på dagordningen, då kan vi fatta beslut på stämman.


Vattenavläsning lördagen den 29 juni 2019 !


Den 29 juni genomför vi den sedvanliga vattenavläsningen i området mellan kl 10.00 - 12.00. Har du inte möjlighet att närvara lämna nyckel till din granne eller till någon i styrelsen. Det går också bra att läsa av själv när man åker hem från Udden och vet att ingen kommer att vara i huset och förbruka vatten innan den 30 juni. Meddela någon i styrelsen eller e-post post@uthammar.com .


Uthammar Udds Samfällighetsförening

Styrelsen